Louis Pasteurstraat 10-m, 7415 EP Deventer
0570 606 258

Tevredenheidsonderzoek osteopathie

Samenvatting SWOO-tevredenheidonderzoek: Een tien is heel gewoon

SWOO liet afgelopen jaar onderzoeken hoe tevreden patiënten zijn over de behandeling van hun osteopaat. De uitkomsten stemmen positief: bijna één op de drie gaf een tien voor de behandeling.

Hoe hebben we de patiënttevredenheid onderzocht?
Osteopaten nodigden hun patiënten uit om een door de SWOO ontwikkelde online vragenlijst van bureau Enalyzer in te vullen. 1853 patiënten deden mee; daarvan vulden bijna 1100 (57,9%) de vragenlijst helemaal in. De grootste groep invullers was tussen de 46 en 60 jaar oud (35%), gevolgd door 31-45 jarigen (26%) en 60+ers (19%). De 0-2 jarigen vormen nog eens 9% van de patiëntengroep (15% van de respondenten kwam mee met een kind). 73% van de invullers was vrouw.

Welke osteopaten deden mee aan dit onderzoek?
In totaal ontvingen we de feedback van de patiënten van zo’n 54 osteopaten (meegeteld zijn osteopaten waarvan ten minste twee patiënten de vragenlijst invulden). Opvallend is de regionale spreiding: osteopaten uit Groningen (0), Drenthe (1) en Flevoland (1) deden (nagenoeg) niet mee. Osteopaten die wel meededen woonden in Limburg (10), Gelderland (9) of Zuid-Holland (8). De meeste respondenten woonden in de provincies Noord Brabant (29,4%), Limburg (15%) of Overijssel (12%). Blijkbaar zijn osteopaten in het zuiden van het land het meest nieuwsgierig naar hoe hun patiënten hun behandeling hebben ervaren – of het meest overtuigd van de kwaliteit van hun werk.
Hoe tevreden zijn patiënten?
Patiënten zijn verbluffend enthousiast over hun behandeling. 88% geeft een rapportcijfer 8 of hoger; 28% gaf zelfs een 10. Het aantal benodigde behandelingen bij de osteopaat is dan ook laag (44% kon toe met drie of minder behandelingen; bijna driekwart hoefde niet vaker dan zes keer terug te komen). Bijna driekwart van de invullers gaf een acht of hoger voor de stelling “osteopathie heeft voor mijn klacht geholpen”. “Na de behandeling had ik het gevoel dat mijn hele lichaam was behandeld”, honoreerde 64% met een acht of hoger. 65% gaf een acht of hoger voor de stelling dat hij/zij minder pijn had na de behandeling.

Wat is de meest opvallende uitkomst?
Patiënten zijn minder tevreden over de prijs van een consult. 6% meent dat een consult bij de osteopaat te duur is, 48% vindt het duur. Nog geen 1% noemt het goedkoop.

Wat vond de patiënt van de informatievoorziening?
De informatievoorziening was over het algemeen dik in orde. Bijna alle osteopaten weten de klachten op een begrijpelijke manier aan hun patiënt uit te leggen (97%). De meeste patiënten meenden dat hun osteopaat duidelijke uitleg gaf over wat hij/zij deed tijdens de behandeling (92%). 1 op de tien patiënten (90%) had het gevoel voldoende geïnformeerd te zijn over de na-effecten van de behandeling. Wel had een deel graag meer advies gekregen over wat ze zelf kan bijdragen aan het eigen herstel in het dagelijks leven (13%).

Helemaal geen klachten dus?
Slechts 0,7 procent heeft een klacht over de behandeling – dat is minder dan 1 op de 1000 patiënten. Maar er zit een addertje onder het gras. Want gevraagd of ze die klacht ook hebben gemeld, geeft een overweldigende 86% aan hun klacht te hebben verzwegen.

Hoe komen patiënten bij u terecht?
Bijna twee derde van de patiënten komt binnen na een aanbeveling door familie of vrienden. Nog eens 12% via de website van de osteopaat en 4% is doorverwezen door de huisarts. Slechts 2,4% van de patiënten vond hun osteopaat via een advertentie en 1,1% via het telefoonboek of de Gouden Gids. 17 procent vulde in anders namelijk. Uit de open antwoorden blijkt dat veel van hen worden doorverwezen door de fysiotherapeut of bij de zwangerschapscursus. De meeste mensen kiezen voor een osteopaat op aanraden van familie en of vrienden (53%). Daarnaast speelt deskundigheid van de osteopaat een belangrijke rol (37%), de afstand tot huis (29%) en positieve ervaringen uit het verleden (23%).

…en met welke klacht? 
Meest genoemd zijn rugklachten (57%), nekklachten (43%), en problemen met gewrichten (heup, knie of voet 28%; schouder, ellenboog en hand 25%).

Hoe lang duurde het voordat de patiënt terecht kon? 
In de regel kunnen patiënten tussen de drie en zeven dagen na het eerste contact terecht (50%), of anders tussen de acht tot veertien dagen (29%). Er zijn ook uitschieters: dat patiënten binnen twee dagen of juist langer dan veertien dagen moeten wachten, komt ongeveer even vaak voor (resp. 11 en 12%).

Mijn praktijk zal tot nader order gesloten zijn in verband met het Coronavirus. Ik hoop op uw begrip.
+