Louis Pasteurstraat 10-m, 7415 EP Deventer
0570 606 258

CV

Curriculum Vitae:

Mayk Egbers (1968) studeerde in 1993 af als fysiotherapeut aan de Twentse Academie voor Fysiotherapie te Enschede. Hij heeft gewerkt in particuliere praktijken in Duitsland, te weten Bochum, Reken en Steinfurt-Borghorst. Van deze laatste praktijk was hij vanaf 1 januari 1998 tot 1 oktober 2005 mede-praktijkeigenaar. Hij volgde de cursussen van Mc. Kenzie deel A, B, C en D, gericht op de oefentherapeutische behandeling van voornamelijk rug en nekklachten.

In 1997 begon hij zijn opleiding osteopathie aan de International Academy of Osteopathie (I.A.O.). Na het schoolexamen in 2002 deed hij over zijn afstudeerthesis 2 jaar, zodat hij sinds 2004 in het bezit is van het officiële diploma osteopathie. De titel van zijn thesis luidde ; ‘Effect van m.masseter relaxatie met behulp van een Jones-techniek op oorpijn’. Hierin onderzocht het effect van een speciale osteopatische behandeling bij oorpijnklachten.

Sinds 1 juli 2005 werkt hij in de Praktijk voor Osteopathie Deventer. Vanaf januari 2006 tot tot april 2010 heeft hij in de Praktijk voor Osteopathie Raalte gewerkt. Sinds augustus 2010 werkt hij tevens in de Praktijk voor Osteopathie Lochem, samen met Geert Achterkamp, osteopaat D.O.-MRO. Tegenwoordig werkt hij hier iedere dinsdag en woensdag.

Na het afstuderen volgde hij meerdere nascholingen in de osteopathie:

– viscerale osteopathie; de specifieke osteopatische behandeling van de buikorganen.

– craniale osteopathie; betreffende de osteopatische beïnvloeding van de schedelstructuren.

– osteopatische beïnvloeding van het vaatstelsel.

– neuro-endocrinologie in de osteopathie; over de behandeling van het hormoon- en zenuwstelsel.

– biodynamische osteopathie, een zoektocht naar de gezondheid binnen het menselijk lichaam.

– de emotionele ontwikkeling van baby’s.

– de integratie van emoties in de osteopatische behandeling.

– osteopathie bij baby’s en kinderen.

– PPOP, Psychosomatiek en Psychologie in de Osteopathie Praktijk